O MNIE

              Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Staż podyplomowy odbyłem
w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Następnie rozpocząłem specjalizację pierwszego stopnia w KLINICE Chirurgii Ogólnej 5 WOJSKOWEGO Szpitala Klinicznego w KRAKOWIE, którą ukończyłem
w sesji wiosennej 1999r. uzyskując tytuł Chirurga Ogólnego.  W sesji jesiennej 2005r.  ukończyłem specjalizację drugiego stopnia (tzw. nowym trybem) z chirurgii ogólnej uzyskując tytuł Specjalisty Chirurgii Ogólnej.

         Następnie rozpocząłem specjalizację z Chirurgii Naczyniowej, którą odbyłem w Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Zakonu BONIFRATRÓW Św. Jana Grandego w Krakowie oraz Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO Centralnego Szpitala Klinicznego MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ w WARSZAWIE.

            Specjalizację z Chirurgii Naczyniowej ukończyłem w sesji wiosennej 2011r. uzyskując tytuł Specjalisty Chirurgii Naczyniowej.         Od 1999r. zajmuję się problemami naczyniowymi oraz zagadnieniem owrzodzeń żylnych, trudno gojących się ran, a także zespołem stopy cukrzycowej. Mam wiele sukcesów, w tej dziedzinie i stale pogłębiam wiedzę uczestnicząc w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Każdego roku uczestniczę w konferencjach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Staram się również uczestniczyć w konferencjach Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA), jak również w międzynarodowych konferencjach towarzystw
naczyniowych. Zapraszam do zapoznania się z galerią WYBRANYCH certyfikatów uczestnictwa w konferencjach i kursach.